SYSTEMY
Hale Standardowe - LEGO
Hale Indywidualne - PARTNER
System Renowacji - RENO
 
      KOMPONENTY
Płyty Warstwowe
Blachy Trapezowe
Materiały Izolacyjne
  Styropian
  Poliuretan
Świetliki
 
      USŁUGI
Projektowanie konstrukcji stalowych
Montaż konstrukcji stalowych
   
      CENNIK DETALICZNY
 
      RODO

MATERIAŁY IZOLACYJNE

pobierz .pdf cennik
POLIURETAN
POWERLINE
Opis produktu
POWERLINE jest twarda poliizocjanurową płytą termoizolacyjną o szczególnej strukturze w 100% wolną od freonów, wykonaną z pianki wystepującej pod nazwą TAUfoam by Recticel. Płyta niniejsza obustronnie pokryta jest warstwą grubej, karbowanej folii aluminiowej o grubości 50 µ. Okładziną aluminiową zabezpieczono również dłuższe boczne krawędzie płyty. Widoczna strona płyty pokryta jest dodatkowo białym lakierem.
Charakterystyka plyty Stabilność wymiarowa:
DS(TH)8 wg EN 1604
- Współczynnik przewodzenia ciepła: wartość wg EN 12667: λ = 0,024 W/mK
- Gęstość objetościowa: + 30 kg/m³
- chłonność wody po 48h 70°C, 90% HR
- odchylenie na długość: < 2%
- odchylenie na szerokość: < 2%
- odchylenie na grubość: < 6%
Własciwości mechaniczne: Wymiary
- wytrzymałość na ściskanie CS(10/Y) 150 wg EN 826: przy min. 150 kPa - 10% odkształcenia - szerokość: 1227 mm
- długość: do 5000mm
- grubość: 30 mm - 60 mm
Opór na przenikanie pary wodnej:
50 - 100 µ
Okładzina: Zastosowanie:
Aluminum o grubości około 50µ Płyta POWERLINE (Quattro) zaprojektowana została jako wewnętrzna termoizolacja połaci dachowych montowana w systemie plastikowych profili H-Profisol.
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne:
TR80 wg EN 1607: > 80 kPa
Dopuszczenia: Absorbcja wody WL(T)2 wg EN 12087:
KEYMARK
001-BK-514-0004-0020-W002
Deklaracja zgodności CE wg EN 13165:2001 oraz EN 13172:2001 ECDOC 068-AOC3
Atest higieniczny HK/B/1577/01/2007
< 2%
Klasa ogniowa:
A1 wg RD 19/12/1997
Klasa 1 wg BS 476 część 7
Euroklasa D s2 wg EN 13501-1
Standardy:
Produkcja płyt POWELINE odbywa się zgodnie z ISO 9001:2000.