SYSTEMY
Hale Standardowe - LEGO
Hale Indywidualne - PARTNER
System Renowacji - RENO
 
      KOMPONENTY
Płyty Warstwowe
Blachy Trapezowe
Materiały Izolacyjne
Świetliki
 
      USŁUGI
Projektowanie konstrukcji stalowych
  Założenia Projektu
  Opis Projektu Konstrukcji Stalowej
  Opis Projektu Fundamentów
  Opis Projektu Budowlanego Obiektu
Montaż konstrukcji stalowych
   
      CENNIK DETALICZNY
 
      RODO

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Opis Projektu Budowlanego Obiektu

Ostatnim etapem prac projektowych jest wykonanie projektu budowlanego. Firma PARTNER HALE wykonuje go na podstawie wcześniej opracowanych projektów konstrukcji stalowej oraz fundamentów. Architekci firmy PARTNER HALE opracowują projekt budowlany hali, który jest potrzebny klientowi do uzyskania pozwolenia na budowę.

Czas trwania etapów projektowania i wykonania hali (dla przykładu hala o powierzchni około 1000m2):

  • projekt konstrukcji stalowej do 3 tyg.
  • projekt konstrukcji fundamentu do 1 tyg.
  • projekt budowlany obiektu 3 - 4 tyg.
  • pozwolenie na budowę 5 tyg,
  • wylanie stóp fundamentowych i ich dojrzewanie 3 - 4 tyg.
  • montaż konstrukcji stalowej 2 - 3 tyg,
  • montaż obudowy 2 - 3 tyg.