SYSTEMY
Hale Standardowe - LEGO
Hale Indywidualne - PARTNER
System Renowacji - RENO
 
      KOMPONENTY
Płyty Warstwowe
Blachy Trapezowe
Materiały Izolacyjne
Świetliki
 
      USŁUGI
Projektowanie konstrukcji stalowych
  Założenia Projektu
  Opis Projektu Konstrukcji Stalowej
  Opis Projektu Fundamentów
  Opis Projektu Budowlanego Obiektu
Montaż konstrukcji stalowych
   
      CENNIK DETALICZNY
 
      RODO

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

  Założenia Projektu

Do optymalnego wykonania projektu konstrukcji stalowej niebędne są:

  1. Określenie przeznaczenia obiektu,
  2. Gabaryty osiowe lub użytkowe,
  3. Lokalizacja geograficzna,
  4. Rodzaj pokrycia ścian i dachu,
  5. Rodzaj i ilość naświetli dachowych, oraz ich usytuowanie na połaci dachowej.
  6. Dokładne określenie elementów otworowych w elewacjach ( bramy, drzwi i okna),
  7. Dodatkowe obciążenie konstrukcji: suwnica, obciążenia technologiczne.

Po zgromadzeniu wszystkich danych można przystąpić do opracowania projektu konstrukcji stalowej obiektu.